Årshjulet 2022

Kære Alle  

Hen over året vil vi arbejde med pædagogiske læreplaner, hvor der fokuseres på temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog og kommunikation, krop og bevægelse, natur, naturfænomener og science, kulturelle udtryksformer, værdier og masser af leg. Udover dette arbejder vi med venskaber, små grupper, inklusion og fællesskab. Årshjulet skal forstås på den måde, at der bliver arbejdet med de ovennævnte temaer i læreplanen hver dag fra kl. 7 til 17 hele året. I perioder har vi dog særligt fokus på de enkelte temaer. Der er en rød tråd igennem hver periode, og der bliver lagt vægt på et godt læringsmiljø. En grafisk fremstilling af den ”styrkede læreplan” vises herunder på sidste side i form af en ”læringsblomst.

På vores hjemmeside, under pædagogik, ligger pjecen ”Den styrkede pædagogiske lærerplan” fra Socialministeriet og Dagtilbudsloven fra 2018, samt en mere udførlig beskrivelse af pædagogiske læreplaner

 

I de nye regler i Dagtilbudsloven er følgende blandt andet centralt:

Et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer (blandt andet leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb), som skal udgøre den forståelse og tilgang, hvorpå der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dag.  Det vil vi i Rosalie selvfølgelig tage udgangspunkt i – og arbejde med i det daglige

Husk at skrive institutionens mærkedage og lukkedage ind i jeres kalender. Der kommer løbende opslag og informationer om arrangementer som fællesspisning, kaffemik, pædagogiske aktiviteter og andre vigtige oplysninger via AULA og på Rosalies hjemmeside, så husk at tilmelde Jer ”Nyhedsbrevet”, der udsendes gennem mailsystemet fra www.rosalie.dk. (Tilmelding på forsiden.)

 

Januar

Der er fokus på sprog og kommunikation.

Give børnene mulighed for at udvikle, støtte og udfordre deres sprog igennem aktiviteter og gøre dem nysgerrige i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

Vi arbejder hele tiden med, at børnene bliver selvhjulpne. En øjenåbner er at se filmen ”Så lad dog barnet” på YouTube.  Der bliver lavet ”Vidensoverdragelse” til skole og fritidshjem på de børn, der starter i skole – sommeren 2022.

 

Februar

Kulturelle udtryksformer, forberedelse til Fastelavn.

Give børnene mulighed, adgang til materialer, redskaber, kreativitet med former og farver.

Kulturelle aktiviteter, klippe/klistre fastelavnsting.

Fastelavn: mandag d. 28.februar. Vi slår katten af tønden, børnene må gerne være udklædt. 

Forældrebestyrelsesmøde: datoen ikke fastlagt endnu.

 

 

Marts/april

Personlige og sociale kompetencer, trivsel og venskab, overgange,

Kulturelle udtryksformer, Påske

Sammenhæng og overgang fra nu af og henover forår/sommer: Flytning af børn fra vuggestue til børnehave/ børnehave til venskabsgruppe (til børnekøkkenet).

Omkring påske vil vi klippe og klistre påsketing - påskefrokost.

Måne -og Sælstuen har påskefrokost, tirsdag d. 5 april.

Sol -og Krokodillestuen har påskefrokost, onsdag d. 6. april.

Børnehavebørnene har mad med hjemmefra til påskefrokosten.

Vuggestuerne har påskefrokost torsdag d. 7. april. De får mad fra køkkenet.

Løb for børnehavebørnene: onsdag d. 20. april.

Trivselsskema udarbejdes på børnene.

Lukkedage:  mandag d. 11., tirsdag d. 12, onsdag d. 13. april

Påske: Fra torsdag d. 14. april til mandag d. 18. april.

 

Børnehavebørnene øver til teateroptræden i Atriumgården.

Børnene opmuntres og inddrages til at være aktive i fællesskabet, opleve tryghed og tillid og lærer at samarbejde.

Cirkus/teater/rollespil/optræden. Sol, Måne, Sæl og Krokodillestuen optræder. Datoerne kan ses på stuernes opslagstavle/Kbh. Barn. Vuggestuebørnene klæder sig ud og har ”rollelege” på stuerne. Her vil også være musik, og vi inddrager rytmiske instrumenter. Børnene lærer at sanse, mærke rytme, bruge kroppen og afslapning til musik - supplerende med mindfulness. 

Afslutning for de kommende skolebørn: (Når vi ved mere om en konkret dato, melder vi det ud.)

Store Bededag: fredag d. 13. maj

 

Maj

Der arbejdes med natur, naturfænomener og science, forår

Her giver vi børnene en respekt og forståelse af naturen, samt glæden ved at sanse og opleve den. Børnene tilegner sig en bevidsthed om årstidens gang, eksperimenterer og henter viden om naturfænomener. Der vil blive plantet og sået i haven.

Rosalies 25 års fødselsdag: onsdag d. 16. maj kl. 10 i Atriumgården: Lagkage og fællessang.

Kristi Himmelfartsdag: torsdag d.26. maj - Lukkedag: fredag d. 27 maj.

Pinse: søndag d. 5 juni og mandag d. 6. juni.

Forældrebestyrelsesmøde: Tirsdag den 17. maj

Juni

Der arbejdes med natur og naturfænomener, sociale og personlige kompetencer og her kommer sommeren J.

Nye børn på stuerne, nye venskaber, ture i nærområdet.

 

Juli

Sommer aktiviteter, ture ud ad huset                                                       

Ferieperiode, stuerne slås sammen.

Lukkeuger:  28-29-30 (tilbud om sampasning)

 

August

Sommeraktiviteter ture ud af huset: Hygge i små grupper.

 

September

Krop og bevægelse, sprog og kommunikation

Kroppen/ Sund mad – Hvor kommer maden fra?

Børnene får en viden om sund mad og hvorfor det er godt for kroppen.

At børnene bliver nysgerrige på, hvor maden kommer fra.

Børnehavebørnene har efterårsløb  onsdag d. 21. september.

Forældrebestyrelsesmøde: onsdag d.14. september

 

Oktober

Der arbejdes med natur, naturfænomener og science, efterår

Forældremøder på de enkelte stuer: Afholdes i oktober/november i uge 40-41-43-44-45.

Trivselsskema udarbejdes på børnene.

November

Kulturelle udtryksformer: Kreativitet

Give børnene en sanseoplevelse, hvor på de kan udfolde sig kreativt. Vi vil tegne, male, samt bruge forskellige materialer f.eks. modellervoks, perler og ler.

Sæl- og Månestuen har tilbud om 5 årssamtale.

Forældrebestyrelsesmøde: torsdag d. 17. november

 

December

Kulturelle udtryksformer: Julen og traditioner

Der danses om juletræet hver mandag og fredag.

På stuerne bliver der julehygge, børnene synger julesange, klipper julepynt samt får læst julehistorier.

Julegløgg med forældrene.

Lukkedage: tirsdag d. 27 til fredag d. 30 december.

Vi åbner igen mandag d. 2. januar 2022

 

 ________________________

 

 

Dette er overordnet, hvad vi vil arbejde med i 2022. Stuerne laver en detaljeret plan over aktiviteterne. Der vil være læring fra barnet kommer til det går.

Ud over de planlagte aktiviteter, sker der en masse øvrige aktiviteter. Det kan være tilbud, vi gør brug af kunstnerisk art som teater, musik, film eller natur- og museumsoplevelser i København. 

 

Alle børn har bevægelse en gang om ugen, hvor der er pædagogisk overvejelse før og efter aktiviteten.

Den sidste fredag i måneden har vi fællessang, ”fredags rock”. Vi har stor fokus på børnenes trivsel, mobning og selvhjulpenhed. Alle stuer bruger ”mobbekufferten”. Læs mere under ww.maryfonden.dk

 

Vi lægger vægt på det nære, tætte og hvad børnene er interesseret i, hvor legen er grundlæggende. Vi benytter os meget af de spændende legepladser og parker, som findes i Københavns kommune.    

 

Forældresamtale omkring børnene hen over året. Hvert barn får tilbudt 3 samtaler, en i vuggestuen og to i børnehaven. Men husk, der er altid mulighed for at tage en snak med personalet på de enkelte stuer.

 

Der afholdes personalemøder den sidste mandag i hver måned.

Der er rundvisning for ventelisteforældre den første tirsdag i hver måned.

 

 

Illustration ”Læringsblomst”