Årshjulet 2024

Kære Alle  

Hen over året vil vi arbejde med pædagogiske læreplaner, hvor der fokuseres på temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog og kommunikation, krop og bevægelse, natur, naturfænomener og science, kulturelle udtryksformer, værdier og masser af leg. Udover dette arbejder vi med venskaber, små grupper, inklusion og fællesskab. Årshjulet skal forstås på den måde, at der bliver arbejdet med de ovennævnte temaer i læreplanen hver dag fra kl. 7 til 17 hele året. I perioder har vi dog særligt fokus på de enkelte temaer. Der er en rød tråd igennem hver periode, og der bliver lagt vægt på et godt læringsmiljø. En grafisk fremstilling af den ”styrkede læreplan” vises herunder i form af en ”læringsblomst.

På vores hjemmeside, under pædagogik, ligger pjecen ”Den styrkede pædagogiske lærerplan” fra Socialministeriet og Dagtilbudsloven fra 2018, samt en mere udførlig beskrivelse af pædagogiske læreplaner

 

I de nye regler i Dagtilbudsloven er følgende blandt andet centralt:

Et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer (blandt andet leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb), som skal udgøre den forståelse og tilgang, hvorpå der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dag.  Det vil vi i Rosalie selvfølgelig tage udgangspunkt i – og arbejde med i det daglige

Husk at skrive institutionens mærkedage og lukkedage ind i jeres kalender. Der kommer løbende opslag og informationer om arrangementer som fællesspisning, kaffemik, pædagogiske aktiviteter og andre vigtige oplysninger via AULA. På Rosalies hjemmeside kan der også findes oplysninger om institutionen, så som læreplanen, tilsynsrapporten, årshjulet, informationer om Rosalie generelt, så husk at kigge forbi www.rosalie.dk.

 

Illustration ”Læringsblomst”

Læringsblomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du kan hente "læringsblomsten som plakat, her er "læringsblomsten"

Januar

Der er fokus på sprog og kommunikation.

Give børnene mulighed for at udvikle, støtte og udfordre deres sprog igennem aktiviteter og gøre dem nysgerrige i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

- Flytning af børn fra vuggestue til børnehave/ børnehave til venskabsgruppe (som vil være i børnekøkkenet).

-  Vi arbejder hele tiden med, at børnene bliver selvhjulpne. En øjenåbner er at se filmen ”Så lad dog barnet” på YouTube.

- Der bliver lavet ”Vidensoverdragelse” til skole og fritidshjem på de børn, der starter i skole sommeren 2024. 

Februar

Kulturelle udtryksformer, forberedelse til Fastelavn.

Give børnene mulighed for adgang til materialer, redskaber, kreativitet med former og farver.

Kulturelle aktiviteter, klippe/klistre fastelavnsting.

Fastelavn: fredag d. 9.februar. Vi slår katten af tønden, børnene må gerne være udklædt.

- Forældrebestyrelsesmøde: Starten af det nye år

Marts/april

Personlige og sociale kompetencer, trivsel og venskab, overgange,

Kulturelle udtryksformer, Påske

Børnene opmuntres og inddrages til at være aktive i fællesskabet, opleve tryghed og tillid og lære at samarbejde.

- Per Schultz Jørgensen – Karakterdannelse – Robusthed er en indre værdi, vi skal lære børnene. Robusthed handler også om sårbarhed.  Se filmen på YouTube om karakterdannelse (taasingeskolenMedia) 8. min.

-  Sammenhæng og overgang fra nu af og hen over forår/sommer.

-  Omkring påske vil vi klippe og klistre påsketing

Her vil også være musik, og vi inddrager rytmiske instrumenter. Børnene lærer at sanse, mærke rytme, bruge kroppen og afslapning til musik - supplerende med evt. mindfulness. 

Afslutning for de kommende skolebørn: (Når vi ved mere om en konkret dato, melder vi det ud.)

Påskefrokost

Måne, Sælstuen og venskabsgruppen har påskefrokost tirsdag d. 19. marts.

Sol -og Krokodillestuen har påskefrokost onsdag d. 20. marts.

Børnehavebørnene har mad med hjemmefra til påskefrokosten.

Vuggestuerne har påskefrokost torsdag d. 21. marts, de får mad fra køkkenet.

-  Løb for børnehavebørnene: torsdag d. 18. april.

-  Trivselsskema/TOPI udarbejdes på børnene.

-  Lukkedage:  mandag d. 25., tirsdag d. 26., onsdag d. 27. marts.

-  Påske: Fra torsdag d. 28. marts til mandag d. 1. april.

Maj

Der arbejdes med natur, naturfænomener og science, forår

Her arbejder vi med at give børnene respekt og forståelse for naturen, samt glæden ved at sanse og opleve den. Børnene tilegner sig en bevidsthed om årstidens gang, eksperimenterer og henter viden om naturfænomener. Der vil blive plantet og sået i haven.

-  Rosalies 27-års fødselsdag onsdag d. 15. maj kl. 10.00 i Atriumgården med Lagkage og fællessang.

- Forældrebestyrelsesmøde: onsdag den 22. maj

 

1. maj: Lukkedag

Kristi Himmelfartsdag: torsdag d. 9. maj. - Lukkedag: fredag d. 10. maj  

Pinse: søndag d. 19. maj og mandag d. 20. maj

 

Juni

Der arbejdes med natur og naturfænomener, sociale og personlige kompetencer og her kommer sommeren J.

Nye børn på stuerne, nye venskaber, ture i nærområdet.

Grundlovsdag 5. juni: Lukket.

Skt. Hans 24. juni – bål i haven.

 

Juli

Sommer aktiviteter, ture ud af huset                                                        

Ferieperiode, stuerne slås sammen.

Sampasning: ugerne 28-29-30

 

August

Sommeraktiviteter ture ud af huset: Hygge i små grupper.

 

September

Krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer.

Kroppen/ Sund mad – Hvor kommer maden fra?

Børnene får en viden om sund mad og hvorfor det er godt for kroppen.

At børnene bliver nysgerrige på, hvor maden kommer fra.

-   Børnehavebørnene har efterårsløb torsdag d. 19. september.

-   Forældrebestyrelsesmøde: onsdag d.18. september

 

Fælles projekt for hele huset. Vi er kreative på alle niveauer og laver en fælles udstilling i Atriumgården. Der afholdes fernisering for forældre i oktober.

Tema for dette års projekt er KUNST.

Vi starter op d. 9. september og skal være klar d. 16. november.

Oktober

Give børnene en sanseoplevelse, hvor de kan udfolde sig kreativt. Vi vil tegne, male, samt bruge forskellige materialer f.eks. modellervoks, perler og ler.

 

Projekt ”KUNST i Atriumgården” forsætter, og skal være klar d. 16. november.

D. 17. november inviteres forældre til fernisering kl. 15.00-16.30.

 

Vi køber græskar og pynter op ved indgangen med de udhulede lamper.

- Forældremøder på de enkelte stuer: Afholdes i oktober/november i uge 40-41-43-44.

- Trivselsskema/TOPI udarbejdes på børnene.

  

November

Kulturelle udtryksformer: Kreativitet

Der arbejdes med natur, naturfænomener og science, efterår

-  Sæl- og Månestuen har tilbud om 5 årssamtale.

-  Forældrebestyrelsesmøde: onsdag d. 20. november

 

December

Kulturelle udtryksformer: Julen og traditioner

Der danses om juletræet hver mandag og fredag.

På stuerne bliver der julehygget, børnene synger julesange, klipper julepynt samt får læst julehistorier.

Julegløgg med forældrene.

Lukkedage d. 23, d. 27, d. 30. samt d 31 december.

Vi åbner igen torsdag d. 2. januar 2025

 

Dette er overordnet, hvad vi vil arbejde med i 2024. Stuerne laver en detaljeret plan over aktiviteterne. Der vil være læring dagen igennem.

Udover de planlagte aktiviteter, sker der en masse øvrige aktiviteter. Det kan være tilbud, vi gør brug af kunstnerisk art som teater, musik, film eller natur- og museumsoplevelser i København. 

 

Der er planlagt bevægelse for alle børn en gang om ugen, hvor der er pædagogisk overvejelse før og efter aktiviteten.

Den sidste fredag i måneden har vi fællessang, ”fredags rock”. Vi har stor fokus på børnenes trivsel, mobning og selvhjulpenhed. Alle stuer bruger ”mobbekufferten”. Læs mere under se maryfonden

 

Vi lægger vægt på det nære, tætte og hvad børnene er interesseret i, hvor legen er grundlæggende. Vi benytter os meget af de spændende legepladser og parker, som findes i Københavns kommune.    

 

Forældresamtaler omkring børnene hen over året. Hvert barn får tilbudt 3 samtaler, en i vuggestuen og to i børnehaven. Men husk, der er altid mulighed for at tage en snak med personalet på de enkelte stuer.

 

Der afholdes personalemøder den sidste mandag i hver måned.

Der er rundvisning for ventelisteforældre den første tirsdag i hver måned.