Velkomst mappe

 

V E L K O M M E N

 

til

 

Den Integrerede Institution "Rosalie ved Sortedamssøen"

 

 

 

                                 skal gå på________________________ der ligger på/i__________

 

 

På stuen er følgende voksne__________________________________________________

 

 

Denne pjece er lavet for at give Jer, som forældre, et indblik i institutionens hverdag, samt en række praktiske oplysninger.

Allerede ved indskrivningen på ventelisten har mange forældre været her og set institutionen. De fleste forældre og børn kommer også og hilser på, når de har fået tilbudt pladsen.

Når børnene starter i vuggestue, er det vigtigt at de får en god start.

Vi anbefaler, at far/mor er med de første dage. Så kan de voksne også få mulighed for, at snakke sammen og lære hinanden at kende.

Forældre er altid velkomne til at være med her i institutionen og opleve hverdagen. I er ligeledes velkomne til, at tage med på ture, efter aftale med stuen.

 

"Rosalie ved Sortedamssøen", Helgesensgade 2, 2100 København Ø, tlf. 4171 7643

e-mail: rosalie@rosalie.dk er beliggende utroligt attraktivt ved Sortedamsøen med udsigt ud over søen og Fugleøen. Vi er geografisk placeret i distriktet Østerbro.

 

Åbningstid/lukkedage:

Institutionens åbningstid er: mandag til torsdag fra 6,30 - 17,00 & fredag fra 6,45 - 16,00. Vi har lukket følgende dage. 1.maj, grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Der vil også blive brugt 1 dag i forbindelse med pædagogisk planlægning. De resterende dage vil hovedsageligt blive placeret mellem Jul og Nytår. Lukkedagenes placering vil også kunne ses i institutionens årsplan.

 

Betaling:

Du får helt automatisk tilsendt girokort fra Københavns kommunes forældrebetaling. Ønsker du at søge om nedsat betaling på grund af indtægt, kan et ansøgningsskema hentes på Københavns hjemmeside.

 

Flytning:

Husk at du skal melde dit barn ud med 1 måneds varsel til den 1. eller 15.

 

 

Ved start/indkøring:

I, som forældre, aftaler med stuens personale, hvorledes den første uge skal gå på stuen. Vi anbefaler, at I har én uge til rådighed, således at jeres barn ikke får så lange dage i starten. Vi håber, at der kan være en forældre med de første dage.

Når vuggestuebørnene internt i huset flytter til en børnehavegruppe, aftaler I med den pågældende børnehavegruppe, hvordan starten skal forløbe.

Ved start, får I udleveret en kode til vores hoveddør, så I selv kan "taste Jer ind".

Det er vigtigt at I siger farvel til Jeres barn når I går, og at I faktisk går. Det er ikke godt med flere gange farvel. Det kan forvirre jeres barn og skaber en unødvendig lang afsked.                 

I vil fra start få udleveret følgende materiale: Stamkort til oplysninger (som skal udfyldes og afleveres på stuen)

 

Forældresamtaler:

Dit barn får tilbudt en samtale medens barnet går i vuggestue.

Vi taler  om det enkelte barns liv i institutionen/hjemmet. Her kan vi få talt de ting igennem med hinanden, der ikke er tid til i dagligdagen. Samtalerne er i vores åbningstid. 

Når barnet  går i børnehave får I tilbudt to samtaler. Den sidste samtale foregår året før barnet skal starte i skolen. (5 års samtalen)  

Hvis I/du i løbet af året har brug for en samtale med personalet kan dette selvfølgelig arrangeres.

 

Tilhørsforhold:

"Rosalie" er en selvejende institution for børn i alderen 0 til 6 år. Institutionen har sin egen forældrebestyrelse, der i samarbejde med den daglige ledelse er ansvarlig for institutionens drift.

Institutionen drives i henhold til lov om social bistand, § 69, stk. 2.

 

Fysiske rammer:

Institutionen ligger i et gammelt hus med en ny tilbygning (liggehal, barnevognsrum). Huset er bygget i 1892 og renoveret i 1997. Vores legeplads/have omkranser næsten hele huset og ligger idyllisk ned mod Sortedamssøen.

 

Huset består af 4 etager, hvoraf de 10 børnegrupper er placeret på de 3 øverste:

 

Kælder: barnevognsrum, atriumgård, børnekøkken, storkøkken, badeværelser og      garderobe for Sæl - og Krokodillestuen.

 

Stuen: Krokodillestuen og Sælstuen (børnehave), Søstjernestuen og Muslingestuen  (vuggestuer)

 

1.sal:         Løvestuen, Bjørnestuen, Pingvinstuen og Abestuen, (vuggestuer)

 

2.sal:         Solstuen & Månestuen (børnehaver), personalestuer og kontor.

 

Normering:

Institutionens grundnormering er 160 børn. Antallet af vuggestuebørn/børnehavebørn kan variere, hvilket får den konsekvens er der i perioder er flere børn i vuggestuegrupperne.

Når vi skal flytte børn fra vuggestuegrupper til børnehavegrupper gøres det ud fra børnenes alder og venskaber.

 

Naturlegeplads:

Udearealet, som hører til institutionen, er en naturlegeplads/have. Materialerne er forsøgt  holdt i træ og med bakker, buske, træer, græs osv.. Fantasi og undersøgelsestrang har gode livsbetingelser. Vejret har stor indflydelse på, hvordan haven ser ud og bliver brugt. Det stiller dog krav til, at børnene har tøj på, som kan tåle at blive brugt.

Når du henter dit barn, ville det være fint hvis du vil hjælpe dit barn med at rydde op før I går hjem.

 

Nærmiljø:

Tæt på har vi Fælledparken (Palle´s Tårnlegeplads, Trafiklegepladsen, Soppesøen og sansehaven), Kongens Have, Botanisk Have, havnen, biblioteket og Østre Anlæg, steder som vi flittigt gør brug af. Vi frekventerer selvfølgelig også de små legepladser, som ligger i området. For ikke et glemme "vores" sø med udsigt til fugleøen.

Desuden er der gode busforbindelser i flere retninger. Det er også muligt at komme afsted med toget, det er dog mest børnehaverne der gør brug af denne mulighed.

 

Personale:

På alle stuer er der ansat 3 medarbejdere. 

Ved ferie, afspadsering og sygdom hos personalet, tilstræber vi, at der er en vikar, hvis der er fuldtalligt af børn på stuen, men ifølge kommunens regler og budget er der ikke økonomi til fuld vikar dækning.

 

Dagsrytme i huset:

( Nedenstående er selvfølgelig vejledende, ikke en slavisk "fremgangsmåde".)

 

6.30/6.45  1. sal åbnes. De morgenfriske børn modtages, og der laves lidt praktisk   arbejde efter afdelingens plan.

7.00            Er der mødt en ind på alle 3 etager.

7.30            På hver etage serveres der morgenmad til de børn, som kommer før kl. 8.00.

 • 8.30 Nu er der ofte 2 voksne fra hver stue til stede, lege og aktiviteter er i fuld sving og de sidste børn modtages på stuerne.

9-9.30        Børnene samles på de enkelte stuer, til sang, historier og hygge.

                 Denne samling kan også foregå senere på dagen.

9.30            Møder den 3. person på stuerne.

9.30-11       Det er tidsrummet, hvor mere planlagte aktiviteter og lege vil foregå.

 • 9.30-16.30 I dette tidsrum afviger børnehavernes gøremål fra vuggestuernes, da de ikke

er afhængige af at skulle sove. Dette giver en større flexibilitet til udflugter og andre aktiviteter. (Der er dog små børnehavebørn der stadig har behov for at sove).

 • 11-12 Er der frokost.
 • 12 Børnene får skiftet ble, og bliver lagt til at sove i liggehallen der er et uderum.

12.30-13,30 Personalet holder pause på skift. Efter dette tidspunkt er der 2 voksne til stede på hver stue. Dette tidsrum bruges også til, at stuernes personale rydder op og planlægger arbejdet på stuerne.

Mandag middag afholdes der møder.

    ?             Børnene vågner og bliver skiftet

14,30-15     Vi spiser eftermiddagsmad/frugt. Herefter leges der til børnene bliver hentet. I sommerhalvåret går vi ofte på legepladsen/haven.

16,30          De sidste børn samles nu på en stue, på hver etage, da der nu kun er 1-2 voksne tilbage.

17 (fre.16)                    Alle børn og forældre er ude, så institutionen kan lukkes præcis. Dette bedes nøje overholdt.          

 

Traditioner ved højtider:

Ved fastelavn, påske, pinse og jul fester og hygger vi med traditionelle middage og arrangementer. I ugerne op til, beskæftiger vi os med det specifikke tema, så børnene får et lidt dybere indblik.

 

Husets fødselsdag:

I midten af maj måned fejrer vi husets fødselsdag sammen med børnene. Hver stue deltager i festlighederne, som foregår i Atriumgården, med en hjemmekreeret lagkage. Vi hygger med sang og dans.

 

Temaer:

En tradition her i huset er, at vi i foråret og efteråret afholder temauger med forskelligt indhold, der involverer alle stuer i huset. Eksempler på, hvad vi har haft som temaer: "børn og kunst", "havet" og "skov og land". Vi bruger som regel 4-5 uger, afsluttende med fernisering af eventuelle "produkter".

 

Fødselsdage:

Når Jeres barn har fødselsdag kan det foregå på følgende måder:           

 • - I medbringer kage/is etc. og stuen står for selve arrangementet.
 • - Kun 1 usund ting.
 • - Som ovenstående, men hvor I selv arrangerer, på stuen eller i børnekøkkenet.
 • - Fødselsdagen holdes hjemme, hvor hele stuen deltager.
 • - (Hvis fødselsdagen holdes hjemme og uden for åbningstiden, bedes indbydelserne sendes til de indbudte børn). Men vi anbefaler at alle bliver inviteret.
 • - Der er selvfølgelig mulighed for variation inden for ovenstående "temaer".

Forældremøder:

Vi afholder 2 årlige forældremøder. Det ene som ren stuemøde og det andet er fællesspisning.

 

Forældre/børn -arrangementer:

Der afholdes ind imellem "kaffemik", fællesspisning, ferniseringer og julehygge. Hvis du har en ide til et arrangement, er det bare at tale med stuens personale.

Hvert år afholdes der en sommerfest, den ligger før skoleferien i juni måned.

 

Sygdom, ferie og fridage:

Bedes altid meldt til stuen så tidligt som muligt, af hensyn til vores planlægning af dagene og mad tilberedningen. Husk også at raskmelde dit barn.

 

Vikarer i huset:

Huset råder over et vikarkorps der sættes ind på stuerne under det faste personales

fravær. Men vi kan ikke dække alt fravær, det er der ikke økonomi til. Vikarerne skiftes ofte ud, så ved fravær på stuerne, kan vi ikke garantere at det altid er de samme, som vikarierer, men vi vil til enhver tid tilstræbe, at løse fraværsproblematikken på bedste vilkår.

                 

Skiftetøj og ekstratøj:

Sørg altid for, at der er minimum et sæt ekstra tøj i skabet/ kassen.

Vi er meget ude i al slags vejr, hvilket kan nødvendiggøre tøjskift når vi [IØB1] kommer ind. Regntøj og gummistøvler er nødvendigt hele året. Til om vinteren, varme vandtætte støvler og flyverdragter der er lette at tage på.  

Navn i tøj/fodtøj kan anbefales. Det giver os bedre mulighed for at holde styr på det enkelte barns ejendele.

Husk at børnene skal medbringe indesko/hjemmesko.

 

Forsikringer og sikkerhed:

Institutionen har de lovbefalede ulykkes- og ansvarsforsikringer af vore børn, samt tandskade forsikring.

Løsthængende snore i børnenes tøj er ikke tilladt af hensyn til børnenes sikkerhed.

Smykker anbefales det ligeledes at blive hjemme både af sikkerheds hensyn men også af hensyn til at de ikke forsvinder/tabes.

Institutionens forsikring dækker ikke beskadiget eller bortkommet tøj/sko.

 

Uheld/skadestue:

Det kan ske at et barn kommer til skade. Vi vil kontakte jer hurtigst muligt om skadens omfang og om I skal hente jeres barn.

Hvis det er en akut skade der kræver lægebehandling, vil vi tilkalde en ambulance og en personale kører med.

Er skaden af en sådan karakter, at den ikke kræver akut lægehjælp, ringer vi til Jer og aftaler med jer om, hvornår i kan komme og hente barnet. Derefter bedes I selv kontakte egen læge eller skadestue.

 

Sygt barn i institutionen:

Vi vil ringe efter jer hvis:

 • - barnets almene tilstand ikke er optimal
 • - har feber (vejledende grænse er 38 grader Celsius)
 • - har øjenbetændelse / børnesår
 • - har opkastning/ tynd afføring
 • - har fået en smitsom børnesygdom
 • - lus / børneorm.
 • - Etc.

 

Vi henstiller til at barnet hentes hurtigst muligt af hensyn til jeres barns velbefindende og

for evt. at undgå smitte af andre børn eller personale.

Personalet må ikke give børnene nogen former for medicin / salver. Undtaget herfor er livsvigtig medicin medfølgende vejledning fra læge.

 

Døre og låger:

Dette er et stort hus, der indeholder en masse døre og låger. Vi beder jer om, at hjælpe os med at holde døre og låger lukket/låst. Dette for dit eget barns sikkerhed

Vi henstiller ligeledes til at du er opmærksom på at der ikke smutter et barn med ud, uden en anden voksen.

 

Blå sokker:

Ved alle indgangsdøre er der placeret kurve med blå plast overtrækssokker. Vi henstiller til at disse benyttes, når du skal aflevere og hente dit barn indendørs. Dette af hensyn til, at  børnene skal kunne lege frit på gulvene i hele huset, uden at ligge i diverse efterladenskaber, som skosåler slæber med ind. Husk på at de mindste børn putter alt i munden.

 

Børnegarderoben :

Du har som forældre selv ansvaret for at holde orden i dit barns garderobe. Rengøringen af dette rum foregår i weekenden, derfor bedes I tømme hele garderoben om fredagen.

 

Elevator :

Vi anbefaler alle at begrænse brugen af elevatoren. Et godt råd er, at sætte dit barn ned i elevatoren, således at de små fingre ikke kommer i klemme. Når I venter på elevatoren, bør I være opmærksomme på, at børnene ikke er for tæt på dørene, da de kan få fingrene i klemme.

Vær også opmærksomme på, at der ikke smutter børn ind i elevatoren, når I forlader den.

 

Barnevogne :

Når du kommer ned langs rundbuen og kommer hen til den sidste dør er du ved ingangs døren. Her er et tastatur, hvor du kan indtaste den udleverede kode og derved komme ind i huset. Dette første rum er til at placere jeres barne-/klapvogne i dagtimerne. De skal placeres tæt, så der er plads til alles vogne.

For at der er plads til gennemgang, bedes I undgå, at sætte vogne i det skraverede felt.

Der må heller ikke placeres noget foran dørene, af hensyn til brand.

 

Børnecykler:

Skal placeres ude i rundbuen langs muren og ikke i barnevognsrummet.

 

Voksen cykler:

Skal placeres ude på gaden. I må ikke tage dem ind gennem vores port, vi har ikke plads til dem.

 

Legetøj:

Børnegrupperne kan have forskellige regler for medbringelse af privat legetøj. Så spørg på stuen.

Vi påtager os intet ansvar for bortkommet eller beskadiget legetøj.

 

Narresutter:

Bruger dit barn sut, bedes du selv medbringe.

 

 

 

Forplejning:

Vi serverer fuld økologisk forplejning til vore børn i vuggestue/børnegrupper. I sommerhalvåret består maden af rugbrød med pålæg, og en gang i mellem af en lun ret. I vinterhalvåret får børnene varm mad.

 

Hvis dit barn skal have en anden form for kost, grundet eksempelvis allergi, skal du komme med en læge dokumenteret vejledning til os.

 

Opslagstavler:

Der forefindes en tavle ved garderoben på hver etage. Her opsættes meddelelser fra bestyrelsen, Bydelen eller os i huset.

 

Psykolog/ talepædagog / sundhedsplejerske:

Institutionen har tilknyttet disse fag personer.

Psykologen Susanne og talepædagogen Elisabet kommer regelmæssigt i huset. De kan alle træffes hvis I har brug for det. Kontakt kontoret herom.

 

Bestyrelsen:

 

Forældrebestyrelsen består af:

5 forældre og 2 personalerepræsentanter. Har ansvar for overordnede mål og principper.

 

Valg til bestyrelse:

Såfremt du gerne vil ind og have indflydelse, er der ordinært valg til efteråret, eller når der er behov for at supplere forældrebestyrelsen.

Som forældre valgt kan du sidde, så længe dit barn er i vuggestue/børnehave.

 

Ansvarsområde for bestyrelsen:

I en engageret og tolerant atmosfære tages der vare på/arbejdes der videre med.

 • - Forpligtelser og kontakter udadtil som f.eks. Københavns Kommune.
 • - Børnenes daglige trivsel og pædagogiske principper.
 • - Økonomi/budget.
 • - Fysiske rammer.
 • - Virksomhedsplan/årsplan.
 • - Forældrearrangementer.

 

Synliggørelse af bestyrelsen:

Referater fra vores møder hænger på opslagstavlerne ved garderoberne.

Kontakten til forældrerepræsentanterne kan ske personligt, telefonisk eller pr. brev/e-mail.

Vi vil opfordre alle Jer forældre til at give os nogle opgaver, som I finder nære og aktuelle.