Om hjemmesiden

Vores institutions hjemmeside er udarbejdet i samarbejde med web-firmaet Alia,
som vi har købt opdateringssystemet hos.
Hvis du ønsker, at vide mere om Alia kan du besøge deres hjemmeside på www.alia.dk
 
Billeder på hjemmesiden
Da vi mener, at det vil gavne samarbejdet mellem personale og forældre har vi valgt at lægge fotos ud på nettet.

Vi mener også, at fotos af barnets hverdag/oplevelser kan være med til, at binde barnets to verdener sammen (hjem og institution).

Billeder på hjemmesiden

Vi ønsker, at forældre og børn har mulighed for, at tale med hinanden om barnets liv og oplevelser i vuggestuen/børnehaven udfra billederne.

Derfor vil vi gerne have lov til, at bruge billeder af jeres børn, enten som portrætter eller som gruppebilleder. Portrætter vil kun forekomme hvis det er en helt specifik situation som f.eks et barn der holder et dyr, en sommerfugl på næsen af et barn.

Vi har udarbejdet etiske regler for hjemmesiden. Du kan downloade dem her:

Tilladelse (samtykkeerklæring) til at lægge billeder ud på internettet
At lægge billeder ud på internettet kræver dog en skriftlig tilladelse, som vi vil beder jer forældre om at give, såfremt jeres barn skal kunne optræde på vores hjemmeside.
Tilladelsen kan downloades her:
Download: underskriftseddel til forældre (34 kb).

Til personale og bestyrelsesmedlemmer kræves anden tilladelse, der kan hentes her:
Download: underskriftseddel til tilknyttede voksne. (26 kb)

Gældende regler for afbildning af børn
I henhold til datatilsynets regler skal institutionen have forældrenes skriftlige samtykke for at lægge billeder af barnet op på institutionens hjemmeside.
Læs mere om billeder på internettet på Datatilsynets hjemmeside "værd at vide".

Hjemmesiden er i overensstemmelse med Statens retningslinier for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed. Hvis du har brug for at vide mere om borgernes IT-sikkerhed kan du finde mere om emnet på www.it-borger.dk