Medicingivning

Nogle børn har brug for medicin. Vi er ikke uddannet til at give børnene medicin.

Hvis vi skal give dit barn medicin i institutionen, er årsagen, at det er livsvigtigt for dit barn. Der skal i sådanne tilfælde foreligge en lægeerklæring, samt vejledning til personalet.